Blog - laatste nieuws

Alles over torens op Stationsplein

Geacht Transmissielid,

Over een kleine vier jaar moet het Stationsplein in Eindhoven drie iconen rijker zijn. Drie torens van respectievelijk 76, 100 en 158 meter hoog. Ze moeten de basis gaan vormen voor een spectaculair verblijfsgebied voor wonen, werken, uitgaan en recreëren.

Een plek waar de Eindhovenaar zich thuis gaat voelen.

Hoogdravende woorden die projectontwikkelaars en gemeentebestuurders graag gebruiken, als ze nieuw plan presenteren. De plaatjes die daarbij geleverd worden, doen je geloven dat het inderdaad iets prachtigs gaat worden. En dat geldt zeker voor de drie torens op het Stationsplein, waarvan de bouw eind 2019 in de agenda staat. In onze agenda kunnen wij op
vrijdag 28 september noteren, dat de Transmissiebijeenkomst in het teken staat van de nieuwbouw in de binnenstad en dan het Stationsplein in het bijzonder. We zien elkaar daarvoor vanaf 17.00 uur in de bar van het Student Hotel. In het auditorium worden we vervolgens om 18.30 uur over dit onderwerp bijgepraat door Ronald Rijnen, strateeg Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven. Op verzoek van enkele leden zal onze gast een half uur later dan normaal het woord krijgen. Dat doen we drie bijeenkomsten om daarna te bezien of deze proef een vervolg verdient.

Eindhoven is in 2015 begonnen met de uitvoering van een bouwprogramma voor 15.000 woningen, veelal in  het centrumgebied. Daarvan zijn er inmiddels al bijna 3.000 gerealiseerd. Er wordt dus hard gewerkt. Volgend jaar komen de drie torens met in totaal 450 woningen op het Stationsplein aan snee, waarvan 90 in de sociale huursector.  De toren van 158 meter zorgt er overigens meteen voor dat Eindhoven – na Rotterdam – op de tweede plaats komt van de hoogste woontorens in ons land.

Het gebied moet een publiekstrekker in de binnenstad worden. Daarom krijgt eenderde van het vloeroppervlak een publieksfunctie. In de ene toren komt een debat- en ontmoetingscentrum, in de tweede een expositieruimte en de derde krijgt een stadslobby met hotel. Voorts zijn er winkeltjes, horeca en werk- en studeerplekken en een dakterras in het plan opgenomen. Ondergronds wordt een parkeerkelder van één laag gebouwd. En op het voorplein komt de ingang naar de fietskelder.

Ronald Rijnen zal met ons dieper op het plan ingaan. Eerder dit jaar deed hij dat ook al voor de bewindslieden Ollongren, Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven. Zij toonden zich bijzonder enthousiast. Rijnen zal ongetwijfeld proberen ons eenzelfde gevoel te geven. Dat doet hij dus vrijdag 28 september om18.30 uur in het Student Hotel. Zorg dat je erbij bent en geniet gezamenlijk ook nog even na van ons geweldig jubileumfeest.

En als we het dan toch over dat mooie feest hebben, kijk dan snel nog even naar de prachtige, sfeervolle fotoreportage van Corry Heesterbeek. Klik daarvoor op deze link die geldig is t/m 25 september:
https://wetransfer.com/downloads/eddcf7f431e445
1d34c299902e8d614720180919172102/8
e3dc29e4af8ece26ff20682e94ccd192018091
9172102/e6b05a

Met Transmissiegroeten
Jan van Gijzel
secretaris