Blog - laatste nieuws

Creatief uitleven op de ‘vreemde eend’; oproep aan leden!

Leef je creatief uit op de ‘vreemde eend’

Centraal tijdens de bijeenkomsten van Transmissie staat altijd een spreker, die ons wat vertelt over een onderwerp, dat alles met Eindhoven te maken heeft. Die sprekers worden niet betaald, maar krijgen als blijk van waardering een uniek, specifiek op het gespreksthema gemaakt kunstwerk. Dit kunstwerk is tevens het logo van Transmissie: de vreemde eend. Kunstenaar Lex Grote, Transmissielid van het eerste uur is de vormgever van ons logo. Hij heeft dit kunstwerk ook altijd perfect verzorgd.

Oproep aan onze creatieve leden

Maar Transmissie zou Transmissie niet zijn als we niet voortdurend zoeken naar vernieuwing, want onze filosofie zit opgesloten in het woord ‘transmissie’. Dat heeft alles te maken met het overbrengen van krachten. Onze club herbergt nogal wat creatieve krachten. Juist die willen wij ter gelegenheid van ons 15-jarig jubileum stimuleren om een specifiek op het jubileum betrokken kunstwerk te maken, dat tevens ons logo – die vreemde eend dus – weergeeft.

Maak het beste/mooiste kunstwerk… Doe mee en win!

Het is de bedoeling dat deze kunstwerken in ieder geval een maand lang worden tentoongesteld in Oude Rechtbank aan het Stratumseind, de onlangs geopende brasserie waar we op 25 mei ons jubileum gaan vieren. De leden en introducé(e)s die acte de présence geven op dat feest, worden in de gelegenheid gesteld om het beste/mooiste kunstwerk te kiezen. De winnaar krijgt gedurende een jaar de opdracht om voor elke spreker het Transmissie-kunstwerk te leveren tegen een beloning van 150 euro (excl. btw) per keer.

Het bestuur hoopt op veel creatieve producten. Wilt u deelnemen aan de wedstrijd, meld dit dan even via info@transmissie-eindhoven.nl.