Blog - laatste nieuws

Culturele wereld op voet van oorlog met de gemeente

Geacht Transmissielid,

De Eindhovense culturele wereld verkeert op voet van oorlog met het gemeentebestuur. De instellingen hebben in de loop der jaren financieel zoveel moeten inleveren, dat ze – naar hun mening – de kritieke ondergrens hebben bereikt. En sommige zijn daar zelfs al overheen gegaan. De situatie is in ieder geval van die aard, dat wij onze volgende bijeenkomst van Transmissie op vrijdag 24 mei aan dit onderwerp willen besteden. We zien elkaar daarvoor in de foyer van het Muziekgebouw, waar kunstredacteur Rob Schoonen van het Eindhovens Dagblad voor ons een beeld van de situatie schetst.

Het begon allemaal met de jaarlijks terugkerende publicaties over grote tekorten bij het Muziekgebouw Frits Philips. Steeds krijgt directeur Wim Vringer van het college van burgemeester en wethouders de opdracht die tekorten zelfstandig weg te werken. Externe bureaus en consultants hebben in de loop der tijd zeven rapporten geproduceerd, maar die hebben nooit tot een afdoende oplossing geleid. Het college kwam dit jaar opnieuw met de eis, dat  er voor 1 april een sluitend plan op tafel moest liggen. Na een oproep van Rob Schoonen in het ED togen zo’n 250 sympathisanten eind maart voor een protestactie naar het Stadhuisplein. Ze riepen het stadsbestuur op het budget te verhogen en boden 5.500 handtekeningen aan. Het college gaf niet thuis en besloot zelf tot ingrijpen: De kaartjes moeten duurder, de servicekosten per kaartje gaan naar twee euro en voor gratis concerten is geen ruimte meer.

Waar de onvrede over de gang van zaken in de stad al erg groot was, werd er onder de relatie met de gemeente nog eens een bom gelegd door het pamflet, dat 35 culturele instellingen onlangs bij de gemeenteraad afleverden. Daarbij gaat het om organisaties als Parktheater, Effenaar, Natlab, Glow, Mu, Dutch Design Foundation en natuurlijk het Muziekgebouw. Ze zijn het van harte eens, dat Eindhoven ambitieus is. Maar ze stellen nadrukkelijk, dat er meer is dan Brainport en economie. “Een aantrekkelijke stad moet ook sociaal en cultureel sterk zijn”, schrijven de instellingen. “Er moet eerst het nodige gerepareerd en geïnvesteerd worden, voor we kunnen toekomen aan nieuwe ambities.” Ze willen een plan, waarbij het hele culturele veld betrokken wordt.

De organisaties rekenen wat dat betreft op een positief antwoord van cultuur-wethouder Monique List. Zij moet binnen enkele maanden kenbaar maken hoe het cultuurbeleid er in de periode 2021-2024 uit zal zien. Mocht dat niet naar genoegen zijn, dan kunnen we nog rekenen op een lange hete zomer.

Rob Schoonen heeft dus stof genoeg om een beeld te geven van de stand van zaken in de Eindhovense culturele wereld. Daarom rekenen wij ook op een grote belangstelling van de Transmissieleden. Introducees zijn van harte welkom. Tot vrijdag 24 mei dus!

Met Transmissiegroeten

Jan van Gijzel

secretaris