Blog - laatste nieuws

Een groet van voorzitter Hans van den Oord: 2016 was goed Transmissiejaar

Beste Transmissieleden,

We kijken inmiddels al weer tegen het einde van 2016 aan. We sluiten een jaar af, waarin Transmissie haar leden opnieuw liet kennis maken met bijzondere personen en dito plekken in Eindhoven en erbuiten. Neem alleen al de laatste maanden na de vakantie. Na een wederom druk bezochte, gezellige en lekkere barbecue in de achtertuin van het Stadspaviljoen, gingen we eind september op bezoek bij Oranje Rood en hoorden we van Simon van den Boomen alle ins en outs over de fusie van de hockeyverenigingen EMHC en Oranje Zwart, alsmede over de totstandkoming van het prachtige, nieuwe clubhuis. Oktober stond in het teken van de ontwikkeling van The Fifth op het NRE-terrein tot een hotspot voor jazzminnend Eindhoven. Initiatiefnemer Hein van Stiphout maakte ons op locatie deelgenoot van het jarenlange proces van mede- en tegenwerking om zijn horecadroom van een kwalitatief hoogstaande Jazzclub in Eindhoven te realiseren. Ook boeiend was de – in samenwerking met de Eindhovense Persclub georganiseerde -drukbezochte kennismakingslunch met de nieuwe burgemeester John Jorritsma in wielercafé Velosoof. Hij liet nog niet het achterste van zijn tong zien, want hij wilde vooral luisteren in zijn kennismakingsperiode. De eerste indruk was er een van ‘sympathiek’. Hij heeft in ieder geval toegezegd na 100 dagen terug te komen om zijn ervaringen met ons te delen. De dag na deze bijeenkomst was het weer raak met als fenomenale spreker: Imke Carsouw, directeur van Brainport Development. Haar presentatie met een goede interactie met de aanwezige Transmissieleden had overigens meer publiek verdiend. Wij zullen haar zeker nog een keer uitnodigen als daarvoor een actuele aanleiding is, bijv na de vorming van het nieuwe kabinet in 2017. Binnen het bestuur heeft een mutatie plaatsgevonden. Hans van der Pluim heeft namelijk de plaats ingenomen van Job van Lier, die zijn activiteiten voor Transmissie niet langer kon combineren zijn andere verplichtingen. Wij zijn Job zeer erkentelijk, vooral voor zijn deskundige inbreng op het vlak van de digitale communicatie met onze leden. We zijn blij dat we met Hans een waardige opvolger hebben gevonden.Mappie Pennings heeft met veel creativiteit ook afgelopen jaar de kunstwerkjes gemaakt voor de sprekers en daarvoor zeggen wij: Hartelijk dank!n mei 2018 gaan we het twintigjarig bestaan van Transmissie vieren en dat willen we doen op een manier die bij ons past: Groots. Velen hebben het regelmatig nog over onze feesten bij het tien- en vijftienjarig bestaan. Zo’n feest kost geld en daarvoor willen wij sparen. Daarom stoppen we met onze kunstwerkjes voor de maandelijkse sprekers en  gaat volgend jaar de contributie omhoog van 25 naar 35 euro.Het nieuwe jaar willen wij weer spraakmakende bijeenkomsten organiseren. Wij spreken de wens uit dat jullie die in goede gezondheid en geluk in groten getale zullen bezoeken. En natuurlijk creëren we weer een mogelijkheid om die wensen ook persoonlijk te kunnen uiten.

We nodigen jullie namelijk uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 6 januari vanaf 17.00 uur in kunstcafé Malle Abbe aan het Stratumseind 93.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Hans van den Oord

Voorzitter