Blog - laatste nieuws

Frans Stienen wil één gemeente in Zuidoost-Brabant

Geacht Transmissielid,

Politici in de gemeenten rond Eindhoven zitten sinds deze week in de loopgraven. Ze gaan alles uit de kast halen om John Jorritsma op afstand te houden. De nieuwe Eindhovense burgemeester schoot maandag met scherp, toen hij in zijn nieuwjaarsspeech vurig pleitte voor het opdelen van Zuidoost-Brabant in drie of vier gemeenten. Hij ging overigens nog niet zo ver als de Helmondse wethouder Frans Stienen, die eind vorig jaar voorstelde alle 21 gemeenten te laten opgaan in één grote stad van 750.000 inwoners. Deze regio staat het nieuwe jaar dus het nodige wapengekletter te wachten. Het is daarom ook een mooi onderwerp voor de eerstvolgende Transmissiebijeenkomst op vrijdag 27 januari. Onze gast is Frans Stienen, de wethouder uit Helmond. De bijeenkomst vindt plaats in de Fifth NRE aan de Nachtegaallaan. Jorritsma en Stienen hebben niets meer en niets minder gezegd, dan wat vooraanstaande politici in deze regio al veel langer dachten danwel binnenskamers uitspraken. De regio Eindhoven is in de loop der jaren op economisch front uitgegroeid tot een nationale en internationale speler van belang. En dat mag een prestatie van formaat genoemd worden, want op regionaal vlak hebben de bestuurders immers te maken met niet minder dan 40(!) overlegorganen, waarbij de stem van het kleinste dorp even zwaar weegt als die van de grote stad. Het is een stroperige situatie, waaraan volgens Jorritsma en Stienen zo snel mogelijk een einde gemaakt moet worden. Volgens onze gast Frans Stienen (CDA) moet één democratisch gekozen bestuur zich in Zuidoost-Brabant gaan bezighouden met hoofdzaken als economie, woningbouw, wegen en veiligheid. Daarnaast moet er ruimte komen voor wijk- en dorpsraden, die budget en bevoegdheden krijgen voor onderwerpen dichtbij huis, zoals openbaar groen, scholen en sportverenigingen. Daags nadat wethouder Stienen zijn uitlatingen had gedaan, hield het Eindhovense Dagblad een enquête onder de 447 raadsleden in de 21 gemeenten in deze regio. Van de 178 respondenten was slechts 17 procent het met hem eens. De meeste tegenstanders zijn bang dat een megagemeente een veel te log instituut wordt, waarbij de belangen van de dorpsgemeenschappen en het platteland ondergesneeuwd raken. Om het maar niet te hebben over hun eigen belangen. Stienen heeft nu dus steun gekregen van de pas aangetreden Jorritsma. In hun strijd stuitten ze later in de week op een voor hen onverwacht obstakel: de commissaris van de koning Wim van de Donk, die zich met name van de uitspraken van burgemeester Jorritsma distantieerde. Vraag is nu: Hoe gaat dit proces verlopen? Op vrijdag 27 januari zal Frans Stienen ons om 18.00 uur deelgenoot maken van zijn ervaringen en de laatste ontwikkelingen. De bijeenkomst in Fifth NRE begint om 17.00 uur.

Met Transmissiegroeten

namens het bestuur

Jan van Gijzel

secretaris