Blog - laatste nieuws

KEK-040 Kollektief Eindhovense Kunsten

Transmissie is 17 jaar geleden opgericht om een podium te bieden aan mensen die iets met Eindhoven hebben en iets met onze stad willen. Het achterliggend doel hiervan is dat uit het overbrengen van krachten door deze mensen bij elkaar te brengen initiatieven ontstaan die de stad verder brengen in haar ontwikkeling.

Sinds begin dit jaar is weer zo’n initiatief ontstaan. Een nieuw platform voor beeldend kunstenaars, KEK-040 geheten. De afkorting KEK staat voor kollektief Eindhovense kunsten. Zie onderstaand de toelichting. De kunstenaars vinden dat zij een serieuze positie verdienen binnen het Eindhovense kunst- en cultuurbeleid. Transmissie zal deze groep daarom bij monde van Transmissie-lid Marcus van Roode warm ontvangen op vrijdag 24 april vanaf 17.00 uur in het stadspaviljoen.

Een beleid dat in zijn kinderschoenen staat volgens externe onderzoeker van kunst en cultuur Geert Boogaard tijdens zijn presentatie begin vorig jaar voor Transmissie. Het brainport verhaal met TDK (technologie,design en kennis) is dik voor elkaar, maar het cultuurbeleid is ondermaats voor de tweede economie van Nederland.

93 % van het cultuurbudget gaat naar de elf belangrijkste cultuurinstellingen waardoor voor vernieuwing weinig geld is. Bovendien worden de middelen verdeeld volgens een subsidiesystematiek die volgens Boogaard volstrekt achterhaald is en niet past bij een stad als Eindhoven.

Tegen deze achtergrond zal Marcus ons meenemen in de ideeën en acties van KEK-040 om de wegkwijnende wereld van beeldend kunstenaars in Eindhoven, waaronder veel Transmissie-leden, weer glans te geven. Een aantal kunstenaars zal op vrijdag 24 april bovendien met hun werk aanwezig zijn, zodat een heuse galeriesfeer wordt geboden.

Het bestuur hoopt dat veel leden aanwezig zullen zijn om dit initiatief van harte te ondersteunen.

Met vriendelijke groet

Hans van den Oord
Voorzitter