Blog - laatste nieuws

Met Transmissie naar de bieb in de Witte Dame

Er zullen weinig instanties of bedrijven zijn, die in ruim twee jaar tijd vijf (interim-)directeuren binnenhalen. Dat is Bibliotheek Eindhoven gelukt, maar het was allesbehalve een reden om de vlag uit te hangen. Oorzaak van de snelle directiewisselingen was de drastische bezuinigingsmaatregel, die was bedacht door wethouder Mary-Ann Schreurs. Op haar voorstel werd de subsidie gehalveerd tot drie miljoen euro. Na jaren van felle (politieke) discussies en deuren slaan is de rust teruggekeerd in de Witte Dame en dat is voldoende reden om ons ter plekke bij te laten praten door interim-directeur Albert Kivits. Dat bezoek staat voor vrijdag 31 januari op de agenda.

Schreurs presenteerde haar bezuinigingsplan in 2011. Belangrijkste onderdeel was de sluiting van alle wijkfilialen, met de toezegging dat er alternatieve voorzieningen zouden terugkeren. De toenmalige directeur Thijs Torremans kon zich er helemaal niet in vinden en vertrok per 1 oktober van dat jaar. Na een interim-periode met Hans Veen en Jacques Malschaert aan het roer, kwam op 1 april 2013 Thijs Kuipers binnen. Ook hij was al na een half jaar weg, omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde door de Raad van Toezicht. Hij meende dat hij niet genoeg ruimte kreeg om de in april vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde plannen tot uitvoering te kunnen brengen.

Albert Kivits, tevens lid van Transmissie, is op 1 oktober als interim-directeur aangetreden en is druk bezig het gemeenteplan uit te voeren. Dat heeft vooral tot doel jongeren aan het lezen te krijgen. Inmiddels is al een aantal filialen gesloten en zijn kleine ‘biebs’ geopend in scholen in die wijken. Ook zijn er leestafels ingericht in wijkcentra. Er staan nog vier wijkfilialen op de nominatie om gesloten te worden.

Maar intussen heeft de centrale bibliotheek in de Witte Dame ook al een kleine verbouwing achter de rug. De opzet is nu zodanig, dat de klant er makkelijker zijn weg weet te vinden. Zo zijn de boeken thematisch ingedeeld en is er voor jongeren een speciale Young Adult-hoek. Bovendien is de jeugdafdeling compleet vernieuwd. Na de verbouwing vond op 9 december de heropening plaats. Intussen hebben als gevolg van de ingrijpende bezuiniging vijftig mensen hun baan verloren en staan er nog 53 op de loonlijst. De bibliotheek maakt tegenwoordig dankbaar gebruik van de diensten van meer dan honderd vrijwilligers.

Wij gaan dat allemaal bekijken op vrijdag 31 januari. Directeur Albert Kivits ontvangt ons vanaf 17.00 uur in het bibliotheekcafé De Verlichting, van waaruit we een mooi uitzicht hebben op de Lichttoren. Kivits zal rond 18.00 uur een korte schets geven van het verleden, heden en toekomst van de bibliotheek. Ook bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding. Het café blijft tot 20.00 uur voor ons open.

Natuurlijk verwachten we ook nu weer veel belangstellende leden.

Met Transmissiegroet,
Jan van Gijzel
Secretaris

18 januari 2014