Blog - laatste nieuws

Met Transmissie naar Sint Annaklooster

Als je in Eindhoven het woord Sint Annaklooster laat vallen, dan vragen velen zich af: Waar heb je het nu weer over? En toch bestaat het Sint Annaklooster al bijna veertig jaar en houdt de stichting zich al die tijd bezig met de verzorging en verpleging van kwetsbaren in de samenleving. Het grootste deel van de activiteiten vindt plaats op het landgoed Eikenburg aan de Aalsterweg. Daar worden wij vrijdag 27 juni ook ontvangen door directeur Anita Schavemaker. Zij wil ons in een kwartier tijd informeren over de achtergronden van het Sint Annaklooster.

Het Sint Annaklooster werd in eerste instantie opgericht voor de verzorging en verpleging van de eigen zorgbehoevende zusters van de congregatie van de Zusters van Liefde. Het Sint Annaklooster heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Zij richt zich met – een op maat gesneden – aanbod van zorg- en dienstverlening vooral op mensen in moeilijke situaties. Zij wil hen daarin ondersteunen en begeleiden. Dit streven is gebaseerd op het uitgangspunt van de congregaties, waarin allerlei activiteiten ontplooid werden ten behoeve van mensen die in nood verkeerden en voor wie geen maatschappelijk vangnet bestaat. Sint Annaklooster neemt steeds weer eigenzinnige, bijzondere en kleinschalige initiatieven.

Momenteel is het Sint Annaklooster uitgegroeid tot een organisatie met 400 werknemers en 125 vrijwilligers. Zij werken bij twee hospices/logeerhuizen, in de thuiszorg, in klooster- verzorgingshuizen en bij Rentree (re-integratie van ex-gedetineerden en veelplegers). Het zorgaanbod is breed en richt zich voornamelijk op lichamelijke verzorging en verpleging. De doelgroep van het Sint Annaklooster zijn kwetsbaren in de samenleving, specifiek (jong) volwassenen en ouderen.

We worden 27 juni om 17.00 uur ontvangen in het gebouw Oase (Aalsterweg 285c). Dat is de lunchroom en tevens de locatie waar cliënten van Rentree dagbesteding hebben. Rond 18.00 uur geeft directeur Anita Schavemaker uitleg over Sint Annaklooster in het algemeen en het hospice in het bijzonder (de huiselijke sfeer, rol van vrijwilligers en mantelzorgers etc.). En daarna gaat de bijeenkomst verder met de gebruikelijke borrel.

Wij verwachten dat veel leden op deze manier kennis komen maken met het Sint Annaklooster.