Blog - laatste nieuws

‘Op Cultuurgebied is Eindhoven als een dorp’

Eindhoven en cultuur vormen al vele jaren geen goed huwelijk. Visies, beleidsnota’s en voorstellen worden al afgeschoten, bijna nog voordat ze goed en wel zijn gepresenteerd. Wethouders zijn op dit dossier gesneuveld of ze liepen en fikse deuk op in hun politieke pantser. De gemeenteraad passeerde vorig jaar wethouder Schreurs en nam zelf het heft in handen. De raad vroeg vervolgens aan Geert Boogaard om het Eindhoven cultuurbeleid eens goed te analyseren. En daaruit blijkt dat er in Eindhoven op cultuurgebied het nodige anders en dus beter zou kunnen én moeten.

Diezelfde Geert Boogaard is onze gast tijdens de Transmissiebijeenkomst van vrijdag 25 april in het Stadspaviljoen. Uit zijn advies aan de gemeenteraad blijkt, dat hij oprecht verbaasd was over wat hij hier aantrof. “Eindhoven mag dan de op één na belangrijkste economische regio van het land zijn, op het gebied van kunstsubsidie is het een dorp”, zei hij bij de presentatie van zijn nota ‘Cultuur Eindhoven’ in maart. Hij constateerde dat Eindhoven zich profileert als designstad, maar ondertussen fors bezuinigt op vooral kunst en cultuur.

Als cultuuradviseur is Geert Boogaard werkzaam voor grote en middelgrote culturele instellingen: musea, theaters, poppodia, festivals en orkesten. Daarnaast adviseert hij rijk, provincies en gemeenten om meer waarde uit kunst, cultuur en creativiteit te kunnen halen.

Volgens onze gast moet er een stichting Cultuur Eindhoven komen, die de middelen gaat verdelen. “Een stichting met een onafhankelijk bestuur, dat op een gezonde afstand staat van de politiek. Daardoor kan de politiek op hoofdlijnen zijn werk doen”, aldus Boogaard. “Want als Eindhoven zich wil manifesteren als metropool van Zuid-Nederland, dan moet de stad meer investeren in kunst en cultuur van internationale allure.”

Ondertussen moet de stichting Cultuur Eindhoven meer zijn dan een subsidieloket.  Hij vindt dat de organisatie een plaats moet krijgen midden in de samenleving en dicht bij het culturele veld. Cultuur Eindhoven moet samen met de instellingen en individuele talenten werken aan de ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Eindhoven.

Geert Boogaard weet dit onderwerp boeiend over het voetlicht te brengen. De bijeenkomst op vrijdag 25 april begint om 17.00 uur. Onze gast doet een uur later zijn verhaal.

Wij rekenen weer op een grote belangstelling.

Met Transmissiegroeten,

Jan van Gijzel
secretaris