Blog - laatste nieuws

Oproep aan creatieve leden! Wie maakt dit jaar de Transmissie kunstwerken?

Tijdens de bijeenkomsten van Stadssociëteit Transmissie staat altijd een spreker centraal, die ons wat vertelt over een onderwerp dat alles met Eindhoven te maken heeft. De sprekers worden niet betaald, maar krijgen als blijk van waardering een uniek, specifiek op het gespreksthema gemaakt kunstwerk. In dit kunstwerk moet altijd het logo van Transmissie, de vreemde eend, zijn verwerkt.

Transmissielid van het eerste uur, kunstenaar Lex Grote, heeft het logo vormgegeven en jarenlang in opdracht van het bestuur het kunstwerk gemaakt. Ter gelegenheid van ons 15 jarig jubileum hebben wij een wedstrijd uitgeschreven voor een jubileum kunstwerk. De winnaar van deze wedstrijd, Marcus van Roode, mocht vanaf dat moment gedurende één jaar het kunstwerk leveren. Dat heeft hij met verve gedaan met zijn eigenzinnige cartoons.

Het bestuur wil nu een nieuw creatief Transmissielid de gelegenheid geven gedurende een jaar vanaf februari 2015 het kunstwerk te verzorgen voor een vergoeding van 200 euro inclusief BTW per keer.

Tegen het eind van deze maand kunnen creatieve voorstellen bij ons worden ingediend (info@transmissie-eindhoven.nl), waarna wij begin februari de opdracht voor een nieuwe reeks van kunstwerken kunnen verstrekken.

Het bestuur hoopt op veel creatieve voorstellen.

Hans van den Oord
Voorzitter