Blog - laatste nieuws

Transmissie bezoekt Philips Fruittuin in Brainport Park

Deze maand gaat Transmissie naar de Philips Fruittuin, gelegen aan de Oirschotsedijk 14a. Op vrijdag 26 juni worden we om 17 uur verwacht in Trefpunt Pit. Dit gebouw, gelegen middenin de Boomgaard, is het kloppend hart van de Fruittuin. Om 18 uur start Carlos Faes, directeur Philips Fruittuin, Landwinkel Philips Fruittuin, Pannenkoekenhuis De Proeftuin’ èn initiatiefnemer van het Versplein op Strijp S zijn presentatie.

Gestart als werkverschaffingsproject…

De Philips Fruittuin is destijds opgericht door Anton Philips als werkverschaffingsproject. Het is een boomgaard van 12 hectare met appel- en perenbomen. Er wordt fruit geteeld met respect voor de natuur. Nuttige insecten bestrijden de schadelijke. Maar anno 2015 is er meer… De Fruittuin is namelijk onderdeel van Brainport Park, een groengebied waar wonen, werken en recreatie hand in hand gaan. Daarnaast is Brainport Park ook dé verbinding tussen stad en platteland. Naast recreëren is het een plek om te sporten, te leren en te werken, een plek van rust, natuur en stilte, zelf appels plukken, bio-inkopen doen, pannenkoeken eten en lammetjes aaien.

Groei en ontwikkeling

De ontwikkeling van Brainport Park is georganiseerd in de vorm van een coöperatieve organisatie, die werkt aan de hand van een mentaal kompas dat zich het beste weergeeft in de kernwaarden Kleurrijk, Samen en Eerlijk. Gemeente Eindhoven ziet haar rol in de nabije toekomst veranderen en onderkent de waarde van de beweging die de Coöperatie Brainport Park in gang heeft gezet. De Coöperatie Brainport Park neemt de regie over het derde stadspark van Eindhoven. Grondeigenaren, grondgebruikers en dienstverleners bundelen hun krachten om gezamenlijk zorg te dragen voor het duurzaam functioneren van dit gebied. Tegen zo laag mogelijke kosten en, veel belangrijker, met een zo hoog mogelijk ecologisch, sociaal, maatschappelijk en financieel rendement.

Tijdens ons bezoek aan de Philips Fruittuin horen we of dit plan in de praktijk ook zo uitpakt als op de tekentafel bedacht is. We zoomen overigens extra in op het ‘groen-gedeelte’ van Brainport Park, wat ook logisch is gezien de achtergrond van de spreker.

We rekenen de 26e op een hoge opkomst waardoor we in combinatie met het aansprekende onderwerp op een prachtige locatie deze laatste bijeenkomst voor de vakantie glans kunnen geven.

Hans van den Oord
Voorzitter