Blog - laatste nieuws

Transmissie krijgt kijkje in Cultureel Eindhoven

Na heel veel geharrewar in de Eindhovense politiek functioneert sinds vorig jaar de stichting Cultuur Eindhoven. Die stichting moet zich vooral bezig houden met de verdeling van de subsidiegelden. Zij staat sinds 1 februari onder leiding van Tanja  Mlaker (45), tot voor kort onder meer zakelijk leider van De Nationale Opera. Mlaker is onze gast tijdens de volgende bijeenkomst van Transmissie op vrijdag 26 februari. Wij ontvangen haar in het Stadspaviljoen.

De Eindhovense gemeenteraad is op het vlak van de cultuur jarenlang blijven hangen in talloze visies, beleidsnota’s en voorstellen. Steeds was de verdeling van de subsidiepot het struikelblok. Om uit de impasse te geraken werd in 2013 Geert Boogaard uit Hilversum gevraagd het cultuurbeleid eens goed te analyseren. Hij was hogelijk verbaasd van wat hij hier aantrof. “Op het gebied van kunstsubsidies is het een dorp”, zo oordeelde hij scherp.

Tijdens een bijeenkomst van Transmissie in april 2014 zette Boogaard uiteen hoe het wel moest: Roep een stichting Cultuur Eindhoven in het leven en laat die de middelen verdelen! Een stichting met een onafhankelijk bestuur, dat op gezonde afstand van de politiek staat. En zo geschiedde. De uitwerking van het plan ligt nu in handen van Tanja Mlaker, die naast haar werkzaamheden van De Nationale Opera ook een gekend vertaler Nederlands-Sloveens is. Zij is Sloveense van geboorte en sinds 1999 in ons land werkzaam. Haar vele activiteiten lagen allemaal op het culturele vlak. Ze wordt gekenschetst als een sterk en doortastend bestuurder en tevens een verbinder en vernieuwer.

Zelf zegt Mlaker over haar komst naar Eindhoven: “Ik ben blij dat ik mijn veelzijdige ervaring en pioniersmentaliteit komende jaren mag inzetten bij Cultuur Eindhoven. Samen met het team en stakeholders in de stad en daarbuiten hoop ik nieuwe kansen te creëren voor kunstenaars en alle Eindhovenaren.”

Tijdens onze bijeenkomst op 26 februari zal ze duidelijk maken hoe ze haar ambities inhoud wil geven. We treffen elkaar weer om 17.00 uur in het Stadspaviljoen en een uur later mogen we Mlakers verhaal aanhoren.

Wij rekenen op een flinke belangstelling.

Met Transmissiegroeten,
namens het bestuur

Jan van Gijzel