Blog - laatste nieuws

Transmissie opent nieuwe seizoen met barbecue

We laten het nieuwe Transmissieseizoen – bijna traditiegetrouw – van start gaan met een heerlijke barbecue. Alleen wijken we ditmaal af van een andere traditie: de laatste vrijdag van de maand. In verband met de vakantie komen we een week later bijeen, in september dus, maar dan niet op vrijdag. Die dag opent hockeyvereniging Oranje Rood namelijk haar nieuwe paviljoen en wij weten, dat veel Transmissieleden daar om welke reden dan ook aanwezig zullen zijn. Daarom houden we onze barbecue nu op donderdag 1 september!

We laten het vlees ook ditmaal garen op de bakplaat van het Stadspaviljoen, waar uitbater Paul van Beek ons ervan verzekerd heeft uitsluitend goede kwaliteit te zullen bieden. De vorig jaar daarover gedane belofte heeft hij toen volledig waar gemaakt.

We stellen de Transmissie-BBQ ook nu weer open voor de partners van de leden. Door een bijdrage uit de kas wil het bestuur proberen de prijs zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Daarom betaalt iedereen slechts 20 euro voor dit culinaire uitstapje. Omdat zowel wij als de kok van het Stadspaviljoen graag willen weten wie we die dag kunnen verwachten, verzoeken we je komst uiterlijk maandag 29 augustus te melden via ons mailadres info@transmissie-eindhoven.nl. Mocht je eventuele wensen hebben, maak die dan ook kenbaar. Dus: ben je bijvoorbeeld vegetarisch, laat het ons weten! Tegelijk met de aanmelding moet je het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL75 ABNA 051.33.62.592 t.n.v. Transmissie Eindhoven.

Paul van Beek houdt vanaf 17.00 uur het prachtige achterterras voor ons vrij. Elk jaar trekt onze BBQ rond de honderd personen. Daar rekenen we nu dus ook weer op.

Met Transmissiegroeten
namens het bestuur,

Jan van Gijzel
secretaris