Blog - laatste nieuws

Transmissie opent nieuwe seizoen met barbecue

We laten het nieuwe Transmissieseizoen – bijna traditiegetrouw – op vrijdag 28 augustus van start gaan met een heerlijke barbecue. We laten het vlees ook ditmaal braden op de bakplaat van het Stadspaviljoen, omdat de nieuwe eigenaar Paul van Beek ons ervan verzekerd heeft uitsluitend goede kwaliteit te zullen bieden. Eind deze maand zijn de vakanties voor de meesten achter de rug, dus hopen we dat iedereen weer fit en goed geluimd aanschuift.

We stellen de Transmissie-BBQ ook nu weer open voor de partners van de leden. Door een bijdrage uit de kas wil het bestuur proberen de prijs zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Daarom betaalt iedereen slechts 20 euro voor dit culinaire uitstapje.

Omdat zowel wij als de kok van het Stadspaviljoen graag willen weten wie we die dag kunnen verwachten, verzoeken we je komst uiterlijk dinsdag 25 augustus te melden via ons mailadres info@transmissie-eindhoven.nl. Mocht je eventuele wensen hebben, maak die dan ook kenbaar. Dus: ben je vegetarisch, laat het ons weten! Tegelijk met de aanmelding moet je het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL75 ABNA 051.33.62.592 ten name van Transmissie Eindhoven en onder vermelding van je voor- en achternaam.

Paul van Beek houdt vanaf 17.00 uur het prachtige achterterras voor ons vrij. Elk jaar trekt onze BBQ rond de honderd personen. Daar rekenen we nu dus ook weer op.

Met Transmissiegroeten
namens het bestuur

Jan van Gijzel
secretaris