Blog - laatste nieuws

Volgende gast bij Transmissie Mary Fiers heeft 700 miljoen voor Brabantse natuur

Geacht Transmissielid,

De gemeente Eindhoven heeft momenteel plannen om nieuwe natuurontwikkeling tot stand te brengen met een totale omvang van 130 hectaren. Het gaat om gebieden in Genneper Parken en aan de oostkant van de stad, richting Nuenen. Die gronden worden daarvoor aangekocht door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), dat na realisatie van het project ze ook weer verkoopt.

Het GOB is voor velen nog een volstrekt onbekende organisatie, maar dat toch al vier jaar bestaat. De directeur van het GOB is ons beter bekend, namelijk Mary Fiers. Ze is zeven jaar wethouder in Eindhoven geweest en momenteel lid van de Eerste Kamer. Bovendien is ze al vele jaren lid van Transmissie. En als vrijwilliger is ze nog actief bij het Jeugdfonds Sport Eindhoven en theatergezelschap Afslag Eindhoven. Wij ontvangen haar tijdens de eerstvolgende Transmissiebijeenkomst op vrijdag 29 maart, die ditmaal plaats vindt in het Stadspaviljoen.

Mary Fiers en haar staf hebben tot 2027 een bedrag te besteden van 700(!) miljoen euro, waarvan 240 miljoen uit de pot Essent-gelden van de provincie. De rest komt van het rijk. Die gelden worden gebruikt voor de aankoop en inrichting van gronden voor natuur in Brabant. Uitgangspunt daarbij is dat een aantrekkelijke natuur belangrijk is voor zowel een prettig leefklimaat als voor het economisch vestigingsklimaat. Het probleem is dat natuurgebieden versnipperd zijn geraakt door de bouw van woningen en bedrijven en door de aanleg van wegen. Die situatie vormt bovendien een bedreiging voor het voortbestaan van plant- en diersoorten.

Het is voor de ecologische hoofdstructuur in Brabant van belang, dat de grote natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Om dit te kunnen bereiken, is het GOB een partnerschap aangegaan met onder meer de landbouworganisatie ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, het Toeristisch Ondernemersplatform, de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de vier waterschappen.

Iedereen kan met een concreet initiatief een beroep doen op de kas van het GOB. Hoe dat kan, zal Mary Fiers ons op vrijdag 29 maart rond 18.30 uur duidelijk maken. De bijeenkomst zelf begint als gewoonlijk om 17.00 uur. Ditmaal in het Stadspaviljoen dus.

Met Transmissiegroeten

Jan van Gijzel

secretaris