Blog - laatste nieuws

Wordt Brainport derde mainport of toch niet….?

November 2016 gaat als een bijzondere maand de geschiedenis van Transmissie in. Voor het eerst houden we namelijk twee activiteiten in één maand. Daags na de eerder al aangekondigde lunchbijeenkomst met burgemeester John Jorritsma ontvangen we vrijdag 25 november in het Stadspaviljoen Imke Carsouw, directeur van Brainport Development.

Directe aanleiding om haar uit te nodigen is de Haagse politieke discussie over de status van Brainport Eindhoven. Die werd enkele maanden in gang gezet, toen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur met het advies kwam om Brainport na Schiphol en de Rotterdamse haven te benoemen tot derde mainport van ons land. Iedereen was enthousiast, behalve minister Schultz van Infrastructuur. Zij vond dat alle hoogwaardige kennis en hightech-producten uit deze regio bij lange niet zo belangrijk waren als Schiphol en Rotterdam.

Het kabinet had daarmee buiten de Tweede Kamer gerekend, want die riep minister Henk Kamp (economische Zaken) op het matje. Hij wilde echter van geen wijken weten. “Bij Schiphol en de Rotterdamse haven gaat het om doorvoer van personen en goederen, in Brainpost worden goederen geproduceerd. Het zijn daarom onvergelijkbare eenheden”, zei de bewindsman. Hij wilde niet verder gaan dan Brainport te benoemen tot ‘economisch kerngebied’. En daarmee leek eenieder tevreden, ook in Brainport. Het werd gezien als ‘landelijke erkenning’.

Die tevredenheid was er echter niet bij de Kamer, want die verraste een week later vriend en vijand door een CDA-motie aan te nemen, waarin van het kabinet geëist werd om Brainport Eindhoven te erkennen als mainport. Vraag is nu of het Kabinet die motie ook overneemt, want minister Kamp gaat niet graag door het stof. Minister Schultz heeft wel te kennen gegeven de regio goed bereikbaar te (willen) houden.

Het leek ons een mooi onderwerp om Imke Carsouw daar haar licht over te laten schijnen. Carsouw (44) is sinds juni 2012 directievoorzitter van Brainport Development. De geboren Deurnese werkt eerder voor het ministerie van Economische Zaken. Ze heeft daar onder meer vijf jaar leiding gegeven aan het cluster, dat verantwoordelijk was voor het ontwikkelen en uitvoeren van een economische visie en actieplan voor de technologische topregio Zuidoost-Nederland.

Met haar achtergrond weet Carsouw alles over de heersende mores op het ministerie en haar is ook niet ontgaan hoe de regionale politiek en het bedrijfsleden tegen dit onderwerp aankijken. Met die wetenschap verwachten we een boeiende bijdrage van de Brainport-directeur in deze discussie. Tijdens de bijeenkomst op 25 november komt zij om 18.00 uur aan het woord.

Wij gaan ervan uit dat de leden grote belangstelling hebben voor dit onderwerp.

 

Met Transmissiegroeten

Jan van Gijzel

secretaris

 

PS: Zo lang er nog ruimte is aan de tafel kan je nog tot maandag 21 november inschrijven voor de lunch met burgemeester John Jorritsma. Die bijeenkomst vindt vanaf 12.30 uur plaats in wielercafé Velosoof op het NRE-terrein.