Bericht van het bestuur

Eindhoven, 16 april 2020

Beste Transmissieleden,

Veel Eindhovenaren, onder wie een groot aantal Transmissieleden, hebben maandag afscheid genomen van Willie Welten, de immer gastvrije uitbater van het Stadspaviljoen, dat jarenlang ons ‘thuis’ is geweest. Willie was tevens een gerespecteerd lid van Transmissie, mede daarom doet zijn overlijden ons extra pijn. Wij hebben zijn vrouw Maria en familie uiteraard veel sterkte toegewenst.

Intussen laat het coronavirus overal diepe sporen na, ook in ons eigen Eindhoven. Nu al is duidelijk dat we na deze gezondheidscrisis te maken krijgen met een flinke economische recessie en met hoogstwaarschijnlijk nieuwe omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld de anderhalve meter maatschappij.

Passend in deze tijd hebben we met het bestuur via skype vergaderd. We hebben met elkaar gesproken over op welke wijze we de doelstellingen van Transmissie op de korte en middellange termijn toch zo goed mogelijk kunnen blijven realiseren.

We waren als club zo goed op dreef, zo bleek steeds uit jullie enthousiaste reacties. In de voorbije jaren en ook nog in 2020 hebben we hele mooie bijeenkomsten met elkaar gehad, inclusief een hele sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst met een heuse optocht – samen met het gilde – naar het annexatiemonument voor de Sint Joriskerk.

Het is duidelijk dat de voor vrijdag 24 april geplande bijeenkomst natuurlijk niet doorgaat; het onderwerp wordt doorgeschoven.

We zoeken met het bestuur naar alternatieven voor de vertrouwde bijeenkomsten, we willen jullie ook in deze tijd graag verrassen, met initiatieven die passen bij Transmissie: het overbrengen van krachten die onze stad versterken en (straks weer) verlevendigen en de functie van ontmoeting in een nieuw jasje steken. De eerste ideeën hiervoor hebben we via skype met elkaar besproken en we zijn ook benieuwd of er suggesties leven bij jullie, onze leden. Maak ze kenbaar via info@transmissie-eindhoven.nl of j.van.gijzel@gmail.com.

Wij willen doorgaan, u ook?

Met vriendelijke groet

Hans van den Oord

Voorzitter