Het bestuur deelt Tikkies uit en Lizette stelt zich voor als nieuw bestuurslid

Eindhoven 2 april 2021

Geacht Transmissielid

In 2020 hebben we -ondanks het geringe aantal bijeenkomsten- toch (voor onze begrippen) relatief gezien een aantal onkosten gemaakt.

Denk aan de Nieuwjaarsbijeenkomst, barbecue en zeker ook aan ons charmeoffensief met de Transmissie-wijnglazen!

Op dit moment hebben ongeveer 1.200 euro in kas en het is het dus tijd dat deze weer wordt aangevuld.

Met het bestuur hebben we het besluit genomen om de contributie te handhaven op

€ 35,00. Hiermee kunnen we alle onkosten in 2021 betalen en het mogelijke restant opzij zetten als spaarpot voor ons 25-jarig bestaan, wat we in 2023 weer groots willen gaan vieren.

In de hoop en het vertrouwen dat iedereen gehoor geeft aan deze oproep,

We hebben enkele leden bezocht om letterlijk een tikkie uit te delen en te horen hoe het hun vergaan is in het afgelopen jaar. Verder stelt nieuw bestuurslid Lizette van Neer  zich voor aan alle Transmissie leden,

check out de filmpjes van de tikkies aan onze leden en Lizette hieronder.

Met warme Transmissiegroeten, namens het bestuur,

Arie Heesterbeek

Penningmeester

Lizette van Neer stelt zich voor