Presentatie ‘Acht Eeuwen Eindhoven’ in Philips Museum

Presentatie ‘Acht Eeuwen Eindhoven’ in Philips Museum

Geacht Transmissielid,

Transmissie is op 10 januari een nieuw jaar begonnen. En hoe! Samen met het gilde van Stratum hebben we op het Sint-Jorisplein een ode gebracht bij het monument van 100 jaar Groot Eindhoven. Dat gebeurde met een borrel in de hand en het massaal meegezonden Eindhoven-lied. Dat alles op het motto ‘Eer gisteren, Vier vandaag en Maak morgen’. Het tweede aspect (Vier vandaag) hebben we daarna nog uitbundig inhoud gegeven in het Stadspaviljoen.

Maar we hebben deze maand nog een tweede activiteit en die vindt plaats op vrijdag 31 januari in het Philips Museum. Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van het eerste deel van het motto: ‘Eer gisteren’. Daar heeft Jan van Schagen, Transmissielid van het eerste uur, zich lange tijd nadrukkelijk mee bezig gehouden. In het boek ‘Acht Eeuwen Eindhoven, verhaal van een stad’ beschrijft hij in zeven tijdvakken de geschiedenis van Eindhoven. In een uitgave van 850(!) pagina’s komen alle aspecten van de stad aan de orde, zoals: bestuur, religie, economie, stadsontwikkeling, woningbouw, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport en recreatie. Jan van Schagen heeft geprobeerd zoveel mogelijk de geschiedenis van de gewone Eindhovenaar te beschrijven. Ook in de illustraties ligt de nadruk op de dagelijkse gang van zaken.

Het werkzame leven van Van Schagen voltrok zich bij de Philips Persdienst. Hij was in eerste instantie bedrijfsjournalist en later persvoorlichter, met name op het terrein van sociaal-economische onderwerpen. Na zijn pensionering bleef hij voorlichter van Frits Philips. Maar hij deed veel meer: hij maakte communicatieplannen voor bedrijven en instellingen en startte personeelsbladen op. In 2003 schreef Jan van Schagen zijn eerste boek, samen met een oud-collega. En daarmee had hij de smaak te pakken. De uitgave over de geschiedenis van Eindhoven maakt namelijk het dozijn compleet. Hij schreef eerder onder meer ‘Arm, Arm Eindhoven’ en boeken over bedrijven en stichtingen. Drie elementen kwamen daar steeds in terug: mensen, geschiedenis en Eindhoven.

Zoals boven gemeld, is deze bijeenkomst van Transmissie in het Philips Museum aan de Emmasingel. We beginnen zoals gewoonlijk om 17.00 uur in het museumcafé. Jan zal zijn presentatie rond 18.00 uur houden. Voor de aanwezigen houdt het museum nog twee gidsen achter de hand, die belangstellenden in groepjes van tien personen een rondleiding kunnen geven. Er wordt gewerkt met consumptiebonnen. Die zijn voor 2,75 euro verkrijgbaar aan de receptie.

We rekenen weer op een grote belangstelling.

Met vriendelijke groet

Jan van Gijzel

secretaris