Transmissie Duidt De Verkiezingen Met Voormalig Hoofd Opinie ED, Chris Paulussen

Beste Transmissiërs,

Als iets afgelopen week wel is gebleken, is wat een groot goed democratie is en hoezeer deze wereldwijd onder druk staat. Hoe onmachtig het rode potlood lijkt met het wapengekletter en de verwoestingen op 1800 kilometer verwijderd van ons land. Wij hebben op 16 maart het democratisch recht onze stem te laten gelden over wat wij belangrijk vinden voor onze toekomst en wie onze belangen daarin gaan behartigen.

Vrijdag 11 maart praten we, zoals al eerder aangekondigd, over de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt ongetwijfeld een interessante bijeenkomst met journalist en voormalig Hoofd opinie bij het Eindhovens Dagblad Chris Paulussen. Een jaar geleden ging Paulussen eigenlijk met pensioen, maar nog steeds geeft hij meermalen per week in diezelfde krant zijn commentaar op de actualiteit.

We treffen elkaar die vrijdagavond op een toepasselijke locatie, in het voormalige stadskantoor van de gemeente: Stadhuisplein 10 waar we te gast zijn bij Le Bua Coffee.

De inloop is vanaf  17.00 uur, waarna rond de klok van 18.00 uur Chris Paulussen het woord neemt. Aansluitend is er gelegenheid om tot 20.00 uur bij te praten met een borrel (of frisdrank).

Vanwege het afkopen van de drankjes en de te maken kosten, rekenen we een eigen bijdrage van tien euro per lid.

Het enige dat je nu nog moet doen, is je aanmelden, via info@transmissie-eindhoven.nl. Tegelijk met de aanmelding moet je het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL75 ABNA 051.33.62.592 t.n.v. Transmissie Eindhoven. De aanmelding geldt pas als de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

We zien er erg naar uit om jullie te zien en we hopen dan ook op een grote opkomst.

Tot Transmissie,

Het bestuur,

Marike, Hans, Suus, Arie, Lizette